fundamental.cz

Události

19/12/2012 zřízena doména fundamental.cz

29/12/2012 spuštěna sekce Matematika

7/9/2015 spuštěna sekce Elektronika

11/5/2017 spuštěna sekce Info

11/5/2017 spuštěna sekce Osobní

Všechen text a multimediální obsah zveřejněný na doméně fundamental.cz je mým autorským počinem, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Motto tohoto webu by mohlo znít:

"S tím, jak se zvětšuje objem našeho poznání, se též zvětšuje jeho hranice s neznámem."

Je to upravená citace výroku, který je údajně připisován antickému učenci jménem Anaximenés.


Nejnovější na webu

Matematika

Elektronika

Osobní